Firewally proti neželaným vstupom série NETASQ U, NG a V a prostriedky UTM zabezpečia kompletnú ochranu siete, ich použitím sa celá fireman sieť stane úplne bezpečnou: stane sa ľahko regulovateľným z hľadiska užívateľov aj aplikácií.

IPS + Firewall

Neoddeliteľnou súčasťou firemných firewallov NETASQ tvorí ochrana proti neželaným vstupom (IPS). IPS vyvinutý podľa na trhu jedinečnej inžinierskej predstavy, fungujúci bez zníženia rýchlosti v aktuálnom čase je súčasťou systémového jadra firewallu, čiže sa od neho neoddeľuje.

Kvalifikovaná a kontrolovaná bezpečnosť

Bezpečnosť firewallov NETASQ garantuje mnoho kvalifikácií a organizácií spolu: ako jediní na trhu disponujeme kvalifikáciou utajovania na firewall IPS a implementáciu VPN naraz od Európskej únie a NATO.

RESTRIENT UE, NATO RESTRICTED, Common Criteria Caution, EAL 4+ Certified, TESTED with Spirent

Bezpečný vývin produktov garantuje prísna kvalifikácia Common Criteria EAL4+ 3.1, kým vyhovenie Tolly Common RFP a testovacie prostredie zabezpečujú jednoznačné údaje výkonu a garantovane kontrolovateľné testovacie výsledky.

Proaktívna ochrana proti neželaným vstupom

IPS Firewall priebežne a automaticky sa obnovujúce ochranné systémyfirewallu IPS prispievajú k vývoju proaktívnej a 0-day ochrany, s hlbokou analýzou jednotlivých sieťových protokolov a ochranou proti útokom sa zaoberá paralelne viacero našich skupín inžinierov. Prostriedky už teraz ponúkajú ochranu proti mnohým, ešte verejne nevyužitým (0-day) zraneniam.

Intuitívna webová manipulačná plocha

Všetky nastavenia z prehliadača sa môžu uskutočniť na vlastnej manipulačnej ploche firewallu. Užívateľsky priateľská manipulačná plocha s riešeniami drag&drop, s okamžitým “hľadačom” nastavení, vizuálnym konštruovaním pravidiel a automatickým hľadaním chýb pomáha vytvoriť priehľadný bezpečnostný domový poriadok.

Ukážkové video manipulačnej plochy

Pozrite si ukážku webového rozhrania!

Antivírus, antispam a filtrovanie webu

Prostriedky NETASQ Unified Threat Management (UTM) zabezpečujú obsiahle filtrovanie obsahov.
Všetky prenosy fájlov sú kontrolované antivírovým softvérom, dopisovanie je ochránené filtrom spamov a filtrom proti lovcom údajov, kým filter URL kategorizuje a môže limitovať dosiahnutie webových stránok. Systémy filtrov obsahov spoločnosti NETASQ sú zabezpečené vonkajšími firmami špecializovanými na vývoj.

Služby filtrovania obsahov UTM

  • Antivírus, trójska ochrana a ochrana proti spyware-om:
    SourceFire ClamAV alebo Kaspersky Antivirus
  • Filter spamov a ochrana proti lovcom údajov:
    systém ochrany spamov VadeRetro Antispam prémium
  • Filter webových stránok s kategóriou webových stránok 15-50:
    Zabudovaný filter webov alebo filter webov Optenet, voľne rozšíriteľný

Pre firewall IPS nerobí problém ani Filter utajovaného obratu (SSL/TLS), ktorý takto garantuje, aby všetky prechádzajúce súbory boli len bezpečné a kontrolované.

Kompletná kontrola siete

Firewall IPS spoločnosti NETASQ automatickým identifikovaním aplikácií a užívateľov zabezpečuje kompletný dohľad nad sieťou. Jednotlivé pravidlá firewallu môžu byť vytvorené nielen podľa počítačov, ale aj podľa užívateľov a aplikácií, napr. môžu byť povolené určité webové stránky pre určitú skupinu užívateľov, alebo pre iných môžu byť zakázané všetky výmeny fájlov. Firewall IPS automaticky spozná aplikácie nezávisle na počte portov, a tak sa v sieti nemôže uskutočniť neznáma komunikácia.

Zabudovaný management rizík

Priebežnou analýzou sieťovej prevádzky nezostáva ani jeden koncový bod ukrytý. NETASQ Vulnerability Management identifikuje a kategorizuje počítače, operačné systémy a nainštalované programy výhradne podľa sieťovej prevádzky. S identifikovaním zranení v aktuálnom čase je možné rýchlo vyfiltrovať rizikové koncové body: počítače, ktoré používajú zastaralé prehliadače, chýbajúce aktualizácie operačných systémov alebo zastaralé servery. Údaje NETASQ Vulnerability Management-u výrazne prispievajú k bezpečnosti každej siete a cielene pomáhajú odstrániť každú zraniteľnosť.

Hardverovo zrýchlené VPN riešenia

Pomocou súkromnej tajnej siete medzi firewallmi (VPN) je možné cez internet vybudovať bezpečnú sieť s overenou kvalitou medzi kanceláriami a prevádzkami, ktoré sa nachádzajú ďaleko od seba. Sieť VPN, ktorá je hardverovo zrýchlená, je schopná na veľmi rýchle utajovanie, kým ojedinelé uskutočnenie IPS garantuje, aby aj pohyb cez VPN bol maximálne ochránený proti neželaným vstupom v súlade s bezpečnostným domovým poriadkom.

Firmou naplánovaný cieľový hardver

Všetky IPS firewally série NETASQ U a NG sú plánované vo vlastnej firme, fungujú na hardvéri optimalizovanom pre motor IPS a utajenie VPN, na ktoré dávame doživotnú garanciu. Z nášho domáceho skladu je možné zariadiť aj výmenu prístroja do 1 dňa.

Naše firewally IPS neobsahujú licenčné limitovanie, čiže si vždy môžete vybrať najlepšie vyhovujúci prostriedok k skutočnému sieťovému pohybu, nezávisle na počte užívateľov a licenčných limitovaní.