Technologické kompetenční centrum představuje jednu z nejvýznamnějších přidaných hodnot společnosti Liberatrix. Zákazníci zde mohou v praxi ověřit technickou stránku svého projektu. Naše kompetenční centrum bylo vybudováno ve spolupráci se společností NETASQ. Jsou připraveny jednotlivé typy technologií. Na tomto vybavení jsou pak ověřovány různé projektové scénáře všech situací konkrétního projektu. Zařízení a technologie je možné si i zapůjčit a vyzkoušet tak vše přímo u zákazníka.