Skupina hardvérových spamových filtrov MFILTRO poskytuje kompletnú kontrolu dopisovania, svojimi neobmedzenými licenciami vytvára ideálny systém filtrovania na bezkompromisnú ochranu dopisovania stredne veľkých a veľkých firiem, poskytovateľov internetu a iných inštitúcií.

Fungovanie spamového filtra

Hardvérový spamový filter MFILTRO s vysokým výkonom funguje pred dopisovacím systémom, v ideálnom prípade ako obsluha SMTP MX, je schopná naraz kontrolovať dopisovanie aj tísícov domén. Spamovým filtrom odstránené spamy je možné vyhodiť do koša, odmietnuť, môžu sa dostať do webovej karantény, alebo ako označené môžu byť poslané ďalej na iné adresy.

Spracovací systém dopisov spamového filtra MFILTRO je možné programovať podľa želania, prispôsobiť vlastným databázam, a na prechádzajúcich listoch je možné okrem filtrovania spamov vykonať aj iné úkony. Systém takto zabezpečuje maximálnu bezpečnosť filtrovania spamov cez viacero možností šitia výberu dobrých odosielateľov, serverov a domén na mieru.

Vychádzajúc z fungovania hardvérového spamového filtra, filter odbremení dopisovací systém, okrem označenia spamov poskytne možnosť ochrany aj proti útokom spojeným s odmietnutím služieb (DoS) a sieťovým útokom botnetov. Neobmedzené licencie filtra MFILTRO sú ideálne pre vykonanie ochrany ľubovoľného počtu mailboxov aj v prostredí poskytovateľov internetu.

Vedúce technológie na trhu

Motor systému je zabezpečený najväčším výrobcom spamových filtrov na svete: základom MFILTRO je vlastný dopisový server (MTA), ktorý je optimalizovaný na obrovský výkon filtrovania spamov, vyvinutý spoločnosťou Cloudmark, ktorá sa stará o ochranu viac ako 1,6 miliard mailboxov.

Na spoľahlivosť filtrovania spamov dáva garanciu francúzsky líder trhu VadeRetro, čim sa systém výrazne lepšie prispôsobuje viacjazyčnému európskemu dopisovaniu ako americké spamové filtre vyvinuté v prvom rade na anglický jazyk.

Štruktúra hardvérového filtra MFILTRO a jeho filtrové motory

 • Cloudmark MTA: vysokovýkonný, programovateľný dopisovací systém vyvinutý na filtrovanie spamov, s možnosťou prispôsobenia na mieru
 • VadeRetro Antispam: vedúca proaktívna technológia filtrovania spamov s presnosťou 99,7%, bez mylného označenia dobrých listov
 • Kaspersky Antivirus: spoľahlivá ochrana proti vírom a špionážnym programom
 • SourceFire ClamAV: najrozšírenejší filter vírov na svete
 • SURBL, RBL és DNS: početné informovanie o DNS a ich kontrola

Na ochranu proti vírom a špionážnym programom sa popri SourceFire ClamAV s otvoreným zdrojovým kódom môže vybrať aj Kaspersky Antivirus, pomocou ktorého sa môže vytvoriť skutočná viacvrstvová ochrana proti vírom a obsiahle bezpečnostné filtrovanie príloh.

To všetko na hardvéroch vyvinutých na fungovanie cez celé desaťročia

Jedinečný softvérový systém spamového filtra MFILTRO bez licenčných obmedzení je nainštalovaný na hardvéri vyrobenom v Nemecku. Hardvér je vyrobený nemeckou spoločnosťou, ktorá vyrába servery a superpočítače už 25 rokov a podobne ako firewally IPS, je pripravený na dlhodobé fungovanie, cez desiatky rokov.

Na hardvér poskytujeme doživotnú garanciu, čo je zabezpečené priebežným predplatením: predĺžením predplatenia nielen sa všetky nové verzie softvérov predĺžia a aktualizácia databázy bude zadarmo, ale predĺži sa aj garancia na hardvér a poškodené prístroje vymeníme bez opravy. Z nášho domáceho skladu dokážeme uskutočniť výmenu prístroja do 24 hodín.

Kompletná ochrana po 10 minútach

Počiatočné nastavenia filtra MFILTRO je možné uskutočniť za 10 minút, čím filtrovací systém je schopný poskytnúť maximálnu ochranu bez ďalších podrobných a individuálnych nastavení a zaškolenia. Jednotlivé nastavenia sa môžu neskôr zjemniť podľa želania a individuálne pravidlá sa môžu vytvoriť niekoľkými kliknutiami na webovej pracovnej ploche filtra MFILTRO.

Obrovský filtračný výkon

Oproti tradičným dopisovacím systémom iných riešení, vďaka dopisovaciemu serveru Cloudmark, ktorý je vyslovene a špeciálne vyvinutý na filtrovanie spamov, MFILTRO je schopný na obrovský filtračný výkon pri nízkom využívaní zdrojov energie: už aj najmenší model M200 je schopný zabezpečiť filtrovanie 100 000 dopisov za hodinu. Pomocou väčších modelov je možné prefiltrovať aj viac ako 1 miliónov listov za hodinu pri maximálnej bezpečnosti.

Bez obmedzenia licencie

Ani jeden model MFILTRO neobsahuje softvérové obmedzenie: do kapacity hardvéru je možné filtrovať ľubovoľný počet dopisov a ochrániť ľubovoľný počet mailboxov a domén. Podobne ako firewall NETASQ IPS, aj v prípade spamových filtrov MFILTRO je možné vybrať cieľový hardvér, ktorý najlepšie zodpovedá danej úlohe a počtu dopisov, bez znalosti počtu užívateľov a licenčných obmedzení.

Automatická aktualizácia

Aktualizácia každého filtračného motora filtra dopisov sa nainštaluje automaticky, a tak sa filter spamov, ktorý sa raz nastavil, zostane ďalšie roky automatickým a používateľným bez ďalších zmien.

Az előfizetési díj a hardvergarancián kívül minden új szoftverfrissítésre is kiterjed, így az új modellek (főverziók) szoftverei is ingyenesen elérhetők lesznek.

Webové rozhranie

Všetky nastavenia a prevádzkové štatistiky MFILTRO sú dostupné cez centrálneho webového prehliadača. Poplatky za predplatenie okrem garancie na hardvér zakrývajú aj všetky aktualizácie softvérov, a tak aj softvéry nových modelov (hlavné verzie) budú zadarmo dosiahnuteľné.

Webová pracovná plocha

Kompletné fungovanie filtra MFILTRO sa môže s ľubovoľnou podrobnosťou a individuálnym prispôsobením nastaviť na mieru za niekoľko minút:

Základné nastavenie MFILTRO trvá niekoľko minút

Na pracovnej ploche vytvorenej pre konečných užívateľov môže každý užívateľ pracovať vo vlastnej karanténe, kde sa môžu dostať filtrované dopisy na základe nastavení. Popri používaní karantény sa spamy môžu početnými inými spôsobmi preposlať alebo odstrániť.

Kompletná kontrola SMTP

Vlastný dopisovací systém filtra MFILTRO (MTA), vyvinutý na filtrovanie spamov, jedinečným pôsobom zabezpečuje podrobnú kontrolu nad každým stupňom protokolu SMTP. Ľubovoľne nastaviteľné pravidlá prebiehajú pred a po každom príkaze SMTP, podmienené rozvetvenia v spracovaní (if-then-else), premenlivé, zoznamy, regulárne výrazy, informácie SQL a makrá nastavené na základe obsahu listu sa môžu voľne používať.

Spracovanie SMTP šité na mieru

 1. BANNER a počiatočná komunikácia
 2. Spracovanie odpovede HELO-EHLO
 3. Spracovanie identifikácií AUTH
 4. Kontrola odosielateľa MAIL FROM
 5. Validovanie adresáta po RCPT TO
 6. Pravidlá po DATA pred prijatím
 7. Pravidlá filtrovania obsahov

Pravidlá môžu obsahovať: podmienky, premenlivé, makrá, zoznamy, IP/zoznamy siete, regulárne výrazy a získanie informácií SQL

Používaním flexibilných pravidiel sa môže ľahko zabezpečiť napr. to, aby systém určite nevyfiltroval listy prichádzajúce z e-mailových adries prítomných vo vlastnom adresári/zozname klientov. Tiež sa môžu zozbierať a automaticky povoliť spoľahlivé dopisovacie domény a servery. Pravidlá zároveň zabezpečujú možnosť spracovania pohybu dopisov, čím sa na základe obsahu listu môžu odštartovať rôzne získania informácií SQL, alebo sa dokonca môže vytvoriť aj nový list.